Agenția Servicii Publice

Departamentul Înregistrare și licențiere a unităților de drept
Condiții și termene

Serviciile sunt oferite doar persoanelor care sunt de acord cu termenele şi condiţiile expuse aici.

Solicitarea serviciilor presupune acceptarea în totalitate a termenelor şi condiţiilor în care sunt prestate serviciile. Termenele şi condiţiile de prestare a serviciilor pot fi modificare de către furnizor, ori de câte ori este nevoie, fără notificarea prealabilă a beneficiarului de servicii, denumit în continuare „Utilizator”. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenele şi condiţiile de prestare a serviciilor pentru consultare în orice moment. În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu condiţiile impuse, trebuie să renunţe la solicitarea serviciilor.

Serviciul electronic „e-Extras” este accesibil numai persoanelor care achită taxa prin Serviciul Guvernamental de Plăţi Electronice Mpay.

După efectuarea achitării taxelor solicitantul va primi un mesaj (e-mail) cu adresa serviciului de înregistrare a unităţilor de drept al Departamentului înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept din cadrul Agenţiei Servicii Publice de la care puteţi ridica extrasul solicitat cu data, ora şi numărul operatorului. Program de lucru: 08:00-17:00; pauză de masă: 12:00-13:00.

Termenul de solicitare a extrasului se calculează din momentul achitării serviciului.

Extrasul poate fi ridicat fără rând.

Extrasul solicitat în numele persoanei juridice (pentru bancă/notar) urmează să fie ridicat de către administrator sau de către reprezentantul acestuia în bază de procură.

Informaţia din Registrul de stat al persoanelor juridice şi al întreprinzătorilor individuali este actualizată în fiecare zi lucrătoare şi vizează doar persoanele juridice şi întreprinzătorii individuali înregistraţi pe teritoriul Republicii Moldova.

Informaţia plasată este considerată informaţie oficială.